Font size: ААА
Вход в систему


PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"

MINISTERULUI AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI

 

Prin prezenta compania CAROSAM SUD SRL solicită coordonarea proiectului Programului de r ealizare a evaluării impactului asupra mediului a activităţii planificate „Construirea şi funcţionarea Centralei Electrice Eoliene „Căuşeni" cu puterea totală instalată de 60MW", care va servi la examinarea şi discutarea Documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, conform Legii nr. 86 din 29.05.2014.

 

 

 

 

În acest context anexăm proiectul Programului de realizare care va constitui temei pentru emiterea avizului în acest sens.

 

Anexe:   7   file

 

Cu profund respect,

 

 

Veaceslav Afanasiev,

reprezentantul iniţiatorului activităţii planificate prin procura f. n. din 15.06.2017

 

 

Telefon de contact: 022 73 96 14; GSM : 068 612 172

 


 

PROIECTUL PROGRAMULUI

 

DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"

 

Graficul efectuării evaluării impactului asupra mediului:

 

1. Titularul documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM) -compania Carosam Sud SRL;

 

2. Termenul de elaborare a DEIM - Documentaţia de evaluare a impactulu asupra mediului va fi elaborată în perioada: ianuarie 2018 - februarie 2018;

 

3. Termenul de prezentare a DEIM - februarie 2018

 

4. Autoritatea publică responsabilă pentru asigurarea informării publice a DEIM -Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;

 

5. Termenul pentru asigurarea publicării DEIM - 1 martie 2015;

 

6. Termenul şi metodele informării publicului - Perioada de informare a publicului va fi: 1 martie 2018 - 31 martie 2018. Informarea publicului va avea loc prin următoarele metode:

 

- Plasarea DEIM pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;

 

- Prezentarea spre examinare a DEIM la sediul Primăriei satului Opaci, raionul Căuşeni şi plasarea DEIM într-un loc accesibil publicului;

 

- Plasarea DEIM la sediul companiei Carosam Sud pe adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69;

 

- Publicarea anunţului într-o gazetă naţională şi în gazeta locală privind:

 

a) posibilităţile publicului de a se familiariza cu conţinutul DEIM;

 

b) posibilităţile publicului de a prezenta pe marginea DEIM comentarii scrise la sediul companiei Carosam Sud pe adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69 şi la sediul Primăriei satului Opaci raionul Căuşeni;

 

c) posibilităţile publicului de a participa la dezbaterile publice pe marginea DEIM, care vor avea loc pe teritoriul Primăriei satului Opaci raionul Căuşeni.

 

7. Termenul pentru consultările cu autoritatea competentă a DEIM, până la emiterea acordului - 31 martie 2018.

 

Graficul consultărilor publice

 

8. Persoana/autoritatea publică responsabilă pentru notificarea/informarea ptiblicului şi publicarea proiectului Programului într-un loc accesibil publicului - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;

 

1. Modalitatea informării publicului, locul, timpul şi forma recepţionării comentariilor (obiecţii) publicului - Proiectul Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului a activităţii planificate „Construcţia şi funcţionarea Centralei Electrice Eoliene „Căuşeni" cu puterea totală instalată de 60 MW" şi cererea de coordonare a proiectului către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova sunt disponibile pe pagina web: www.logos.press.md, la sediul companiei Carosam Sud pe adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69 şi la sediul Primăriei satului Opaci raionul Căuşeni. Comentariile pe marginea proiectului programului de realizare a activităţii planificate „Construcţia şi funcţionarea Centralei Electrice Eoliene „Căuşeni" cu puterea totală instalată de 60 MW" supus consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 20 ianuarie 2018 pe adresa electronică veaceslav.afanasiev@gmail.com, la numărul de telefon 37368612172, pe adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69 sau la sediul Primăriei satului Opaci raionul Căuşeni.

 

2. Termenul privind prezentarea comentariilor - 20 ianuarie 2018;

 

3. Persoana/autoritatea publică responsabilă de asigurarea participării publicului şi primire a comentariilor (obiecţiilor) publicului - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Primăria satului Opaci, raionul Căuşeni.

 

Graficul dezbaterilor publice

 

1. Date despre persoana care oferă sprijin iniţiatorului în organizarea dezbaterilor publice - primarul satului Opaci, raionul Căuşeni, domnul Gheorghe Tărâţă, tel. 069215505.

 

2. Termenul şi metodele informării publicului (locul, data şi forma de recepţionare a comentariilor (obiecţiilor) la DEIM - DEIM a activităţii planificate „Construcţia şi funcţionarea Centralei Electrice Eoliene „Căuşeni" cu puterea totală instalată de 60 MW" va fi disponibilă începând cu data de 1 martie 2018 pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, la sediul companiei Carosam Sud pe * adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69 şi la sediul Primăriei satului Opaci, raionul Căuşeni. Comentariile pe marginea DEIM a activităţii planificate „Construcţia şi funcţionarea Centralei Electrice Eoliene „Căuşenr cu puterea totală instalată de 60 MW" vor fi expediate până pe data de 31 martie 2018 pe adresa electronică veaceslav.afanasiev@gmail.com, la numărul de telefon 37368612172, pe adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grigore Ureche, 69 sau la sediul Primăriei satului Opaci, raionul Căuşeni.

 

3. Termenul de elaborare a raportului privind comentariile (obiecţiile) şi propunerile publicului prin realizarea de consultări publice - 10 aprilie 2018.

 

4. Termenul şi locul desfăşurării dezbaterilor publice în satul Opaci, raionul Căuşeni - pe data de 5 aprilie 2018 ora 10:00 în incinta Primăriei.

 

5. Modalităţile de informare a publicului despre locul, data şi ora desfăşurării dezbaterilor publice - anunţuri pe panouriile de publicitate ale satului Opaci, raionul Căuşeni.

 

6. Termenul cu privire la răspunsul la întrebările formulate, la care nu au fost oferite răspunsuri în procesul desfăşurării dezbaterilor publice - 10 aprilie 2018.

 

Lista autorităţilor publice cărora li se va prezenta obligatoriu informaţia privind DEIM:

 

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;

 

- Primăria satului Opaci, raionul Căuşeni.

 

Structura DEIM:

 

1. INFORMAŢII GENERALE

 

1.1. Cadru legislativ

 

1.2. Cadru administrativ

 

1.3. Scopul proiectului

 

1.4. Obiectivele

 

1.5. Justificarea evaluării impactului asupra mediului

 

1.6. Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului

 

1.7. Prezentarea coordonatorului de proiect

 

1.8. Istoricul proiectului

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI Şl ETAPELE ACESTUIA

 

2.1. Amplasament

 

2.2. Descrierea proiectului

 

2.3. Etapele proiectului

 

3. PROCESE TEHNOLOGICE

 

3.1. Caracteristicile tehnice ale proiectului

 

3.2. Activităţi de demontare

 

3.3. Deşeuri generate în faza de construcţie (amenajare, amplasament ş montaj)

 

3.4. Deşeuri rezultate în timpul exploatării

 

3.5. Deşeuri rezultate după demontare

 

4. CADRUL NATURAL Şl SOCIO-ECONOMIC

 

4.1. Aşezarea geografică

 

4.2. Factorii fizici şi de mediu

 

4.1.1. Geologie

 

4.1.2. Solurile

 

4.1.3. Topografie şi landşaft

 

4.1.4. Clima şi calitatea aerului

 

4.1.5. Apă de suprafaţă, hidrologie 4.2.  Protecţia mediului şi biodiversitatea

 

4.2.1. Biodiversitate

 

4.2.2. Condiţiile culturale şi entice, patrimoniul cultural

 

4.3. Mediul social şi economic din zonă

 

4.4. Obligaţii

 

4.4.1. Obligaţii aeronautice

 

4.4.2. Radar meteorologic

 

4.4.3. Alte obligaţii ne reglementate

 

4.5. Reţeaua rutieră

 

5.   IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU Şl MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA

 

5.1. Apa

 

5.1.1.  Prognozarea impactului asupra apei subterane şi de suprafaţă în timpul construcţiei

 

5.1.1. Prognozarea impactului asupra apei subterane şi de suprafaţă în faza de operare

 

5.1.2. Măsuri de diminuare a impactului

 

5.2. Aerul atmosferic

 

5.2.1. Prognozarea impactului asupra aerului atmosferic în faza de construcţie

 

5.2.2. Măsuri de diminuare a impactului

 

5.3. Solul şi subsolul

 

5.3.1. Prognozarea impactului asupra solului şi subsolului în faza de construcţie

 

5.3.2. Prognozarea impactului asupra solului şi subsolului în faza de exploatare

 

3.3.3.   Măsuri de diminuare a impactului

 

5.4. B 5.4.1 5.4.2

 

5.4.3 5.4.4

 

odiversitatea Impactul asupra avifaunei Riscul de impact asupra chiropterelor Impactul asupra zonelor protejate şi conexiunilor biologice Impactul sunetelor generatoarelor eoliene asupra habitatului

 

5.4.5. Impactul asupra faunei

 

5.4.6. Măsurile de diminuare a impactelor

 

5.5. Peisajul 5.5.1.  Evaluarea impactului vizual

 

5.6. Mediul social şi economic

 

5.6.1. Impactul asupra agriculturii

 

5.6.2. Impactul economic

 

5.6.3. Impactul semnalizării nocturne

 

5.6.4. Perturbaţii în receptarea semnalului de TV

 

5.6.5. Impactul asupra restricţiilor şi obligaţiilor aeriene

 

5.6.6. Impactul asupra restricţiilor radioelectrice şi radarelor

 

5.6.7. Impactul asupra reţelelor

 

5.6.8. Impactul asupra reţelei rutiere şi asupra drumurilor

 

5.6.9. Impactul asupra consumului energetic

 

5.6.10. Impactul asupra securităţii

 

5.6.11. Impactul asupra sănătăţii

 

5.6.12. Impactul asupra urbanismului

 

5.7. Zonele arheologice

 

6. ANALIZA ALTERNATIVELOR

 

6.1. Alternativa "0" (zero)

 

6.2. Alternativa 1

 

6.3. Alternativa 2 6A    Alternativa 3

 

7. MONITORIZAREA PARCULUI EOLIAN

 

6.4. Situaţii de risc

 

6.5. Măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor posibilelor situat excepţionale şi accidente

 

8. REZUMAT NON-TEHNIC

 

9. CONSULTAREA PUBLICULUI

 

Lista lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului

 

1.   Impactul asupra mediului fizic

 

2.   Impactul asupra mediului natural

 

3.   Impactul sonor şi al undelor ultrajoase

 

4.   Impactul asupra exploatărilor agricole

 

5.   Impactul economic

 

6.   Restricţii aeronavale şi radioelectrice

 

7.   Impactul asupra securităţii

 

8.   Impactul asupra sănătăţii

 

9.   Impactul patrimonial, turistic şi peisajistic

 

10.   Impacturi temporare cauzate de activitatea şantierului

 

11.   Impacturi asupra biodiversităţii şi conexiunilor biologice, inclusiv impactul avifaunistic

 

12.   Impactul zgomotelor generatoarelor eoliene asupra habitatului

 

13.   Compatibilitatea cu documentele de urbanism

 

14.   Impacturile asupra landşafturilor arheologice

 

15.   Impacturile cumulate

 

16.   Impacturile temporare datorate şantierului

 

17.   Impacturile proiectului în faza dezmembrării

3290 Автор: Объявление


Newspaper number archive
/taxonomy/term
Vip-календарь
в этот день родились:
1953
1960
ДОРАШ ВикторЭкономист.
1965
БОДРУГ ОлегВ 2009-2014 депутат Парламента.
1970
ХАНДРАБУРА ЛореттаВ 2015 министр молодежи и спорта.
1970
ТАРЛЕВ ВиталиеГосударственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
20.3641
+0.0390
16.6393
+0.0264
4.3718
+0.0026
0.2859
-0.0012
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47