Новости компаний
№ 32 (1438) 09 Сент. 2022 SOLICITARE DE OFERTĂ

Proiectul:   Profesionalizarea Centrelor de Educație a Adulților în Europa, Proiect de Țară – Republica Moldova     

Perioada de implementare:    2022-2024

Activitatea:   Crearea unui nou Centru Municipal de Învățare și de Educație a Adulților (CMIEA) în Chișinău 2022

Scopul contractului:    Consolidarea și renovarea spațiului alocat pentru Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților, desemnat în cadrul instituției publice Liceul Teoretic "Matei Basarab" (etajul 2 și 3), str. M. Basarab 14.

Durata contractului:   Septembrie-Decembrie 2022

           

Informații de bază privind organizația contractantă:

DVV International rereprezintă Institutul pentru Cooperare Internațională al Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), Asociația Germană de Educație a Adulților. DVV reprezintă interesele celor aproximativ 900 de centre de educație a adulților (Volkshochschulen - VHS) și ale asociațiilor acestora la nivel de land, cei mai mari prestatori de educație a adulților din Germania.

În calitate de organizație profesionistă, lider în domeniul învățării și educației adulților (ALE) și al cooperării pentru dezvoltare, DVV International s-a angajat să promoveze dreptul la învățare pe tot parcursul vieții pe plan internațional și implementează programe naționale de cooperare pentru dezvoltare de mai bine de 50 de ani în Africa, Asia, America Latină și Europa. DVV International consolidează sistemele naționale de educație și educație a adulților din țările partenere și oferă asistență pentru crearea și dezvoltarea unor structuri durabile pentru educația tinerilor și a adulților. Abordarea proiectului DVV International are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor în domeniul de politici, al legislației și al finanțării (nivel macro), precum și promovarea profesionalizării în practica și teoria ALE (nivel mezo) și necesită cooperare atât cu instituții guvernamentale, cum ar fi ministerele, cât și cu organizații ale societății civile, universități și alți furnizori de educație. Prin susținerea partenerilor noștri (de obicei, centrele de educație a adulților), în dezvoltarea și pilotarea unor oferte educaționale individuale și concrete (nivel micro), în special pentru grupurile de populație defavorizate, creăm cele mai bune practici și evidență ale beneficiilor AEA.

DVV International este finanțat din fondurile Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ), ale Ministerului Afacerilor Externe și ale  Uniunii Europene.

 

Scurtă informație despre proiect

Proiectul "Profesionalizarea centrelor de educație a adulților în Europa" (2022-2024) este finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat în Moldova de către biroul de țară al DVV International. Scopul general al proiectului este de a conribui la consolidarea sistemului de învățare și educație a adulților din Moldova prin dezvoltarea unor modele de centre durabile de învățare și educație a adulților. Conceptul de bază prevede că centrele vor dezvolta și oferi diverse cursuri calitative pentru populația adultă din comunitățile urbane și rurale din Moldova și, în consecință, vor contribui la îmbunătățirea vieții grupului țintă selectat. În cadrul unei inițiative de cooperare inovative între biroul DVV International Moldova și Primăria municipiului Chișinău, a fost inițiată crearea unui centru municipal pilot de educație a adulților în orașul Chișinău. În cadrul acestei inițiative, Primăria, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a desemnat o parte din clădirea unei instituții de învățământ existente pentru a fi reamenajată și dotată pentru a deveni primul Centru Municipal de Învățare și Educație a Adulților (în continuare abreviat CMIEA). În iunie 2022, Consiliul Municipal a aprobat desemnarea spațiului din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic "Matei Basarab" pentru CMIEA, situat pe strada Matei Basarab N14, Chișinău. În august 2022 a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Primăria municipiului Chișinău și Biroul Internațional DVV în Moldova.

CMIEA intenționează să fie o instituție model, care va oferi un acces mare pentru categorii largi de populație, cu accent pe tineri și adulți, la oferte educaționale calitative, inovatoare și atractive, care vor pune bazele unei învățări transformatoare și a unei îmbunătățiri perceptibile a vieții de zi cu zi. De aceea, (1) diversitatea și calitatea programelor, precum și (2) accesul larg al populației la serviciile educaționale sunt criterii esențiale pentru CMIEA. Pentru a răspunde practicilor internaționale, activitățile ar trebui să acopere o diversitate de domenii, inclusiv formarea profesională, educația civică sau liberală (populară), dezvoltarea personală pe diverse competențe și reintegrarea grupurilor defavorizate. Principalul criteriu de eficiență ar fi utilizarea maximă a clădirii și evitarea neutilizării permanente.

 

Contextul specific al activității

Activitatea are drept scop îmbunătățirea perspectivelor socio-economice pentru populația din municipiul Chișinău prin crearea unor spații de învățare ușor de utilizat în cadrul CMIEA.

În acest context, echipa de proiect a identificat ca prioritară consolidarea și renovarea spațiului din cadrul instituției publice IPLT "Matei Basarab" pentru învățarea și educarea adulților. Reabilitarea spațiilor desemnate (etajul 2 și 3) trebuie să fie finalizată până la 31 decembrie 2022.

În context, DVV International Moldova solicită serviciile unui inginer/arhitect pentru elaborarea proiectului de consolidare și renovare a spațiilor desemnate. DVV International Moldova supervizează proiectarea și implementarea generală a proiectului. Beneficiarul acestui proiect este municipalitatea din Chișinău (Primăria Chișinău).

Obiectul lucrării (obiective, sarcini și rezultate)

 • Obiectivul acestei misiuni este de a proiecta reabilitarea etajelor 2 și 3. Se preconizează ca INGINERUL/ARCHITECTUL să îndeplinească următoarele sarcini de proiectare: să ofere soluții arhitecturale pentru reabilitarea suprafeței desemnate de aproximativ 700 m2 (se vor furniza planuri cadastrale). Suprafața intervențiilor de renovare solicitată include:

 • Sistemul de securitate incendiară, inclusiv:

  • planificarea rețelelor de senzori antiincendiu, specificarea achizițiilor obligatorii (extinctoare etc.), planuri de evacuare etc.

  • soluții pentru căi și uși alternative de evacuare.

 • Reabilitare electrică:

  • Înlocuirea vechiului sistem și instalarea unui nou sistem de cabluri, accesibil pentru o depanare rapidă.

  • Sistem de prize, întrerupătoare, panouri de control.

  • Regândirea sistemului de iluminare pentru asigurarea unui iluminat prietenos consumatorului, economicos și ergonomic.

 • Pardoseli:

  • În spațiile de pe holuri, coridoare - intervenție minimă dacă este cazul.

  • În spațiile din sălile de clasă: pardoseala ar trebui să răspundă caracteristicilor - fără deficiențe, durabil, care atenuează zgomotul.

 • Ferestre:

  • În spațiile de pe holuri, coridoare: - evaluarea structurii de susținere din lemn și planificarea unei intervenții minime, numai în cazul unor deteriorări existente; doar corecții cosmetice - reparații și vopsire, înlocuirea geamurilor, dacă este necesar.

  • În spațiile de clasă, lucrările de renovare ar trebui să ia în considerare suma disponibilă spre finațare și recomandarea unor opțiuni posibile:

 1. Fără înlocuire, doar reparații și vopsire

 2. Înlocuire doar la un singur etaj

 3. Înlocuirea în toate clasele sau în unele săli selectate.

 

 • Acoperiș, tavan și pereți:

 • Evaluarea rezistenței structurale, inclusiv identificarea și soluționarea eventualelor fisuri locale.

  • Reabilitarea și vopsirea tavanului.

  • Evaluarea sistemului de ventilare și recomandări de utilizare. Posibilități de accesare a sistemului de aer condiționat.

 • Soluții pentru acoperirea pereților – pregătire prealabilă cu grund sau alte materiale (dacă este cazul); acoperire cu tapet, vopsire, etc.

 

 • Spații adiacente: coridoare, scări, grupuri sanitare:

 • Evaluarea spațiilor sanitare: reînnoirea instalațiilor de infrastructură uzată (apă, canalizare etc.) în spațiile desemnate, inclusiv rețelele de țevi și cabluri existente, prize/întrerupătoare/cutii de siguranță, conducte de apă, etc.

 • Proiectarea sistemului de alarmă de securitate.

 • Soluții de renovare a scărilor și balustradelor.

 

Caracteristicile de acces la clădire:

 • Proiectarea zonei de intrare separată

 • Evaluarea soluțiilor posibile pentru un acces incluziv (pentru persoanele cu nevoi speciale). În cazul în care este prea costisitor, se solicită o posibilă soluție tehnică și se prezintă o estimare financiară aproximativă pentru crearea unui spațiu de acces incluziv. 

Buget general: finanțarea disponibilă pentru renovare este de 65.000 EUR.

Reabilitarea clădirii ar trebui să fie proiectată în conformitate cu "obiectivele ecologice". Aceasta include soluții ecologice și eficiente din punct de vedere al resurselor în ceea ce privește consumabilele - consumul de energie electrică, eventual, tehnologii LED, precum și soluții de izolare termică, dacă este cazul.

Inginerul/arhitectul va ține cont că DVV International Moldova va verifica toate documentele care ar putea necesita o revizuire parțială sau completă.

Inginerul/arhitectul este rugat să viziteze spațiul înainte de a dezvolta și depune oferta, pentru a obține o imagine completă asupra situației și stării spațiilor clădirii.

În cadrul unei colaborări optime, proiectul de inginerie câștigător va fi implementat sub supravegherea Inginerului/Arhitectului.

Etapa de proiectare

Etapa de proiectare presupune elaborarea și depunerea unui set complet de documente verificate și autorizate în mod corespunzător de către organismele de stat relevante și pregătite pentru licitație. Și anume:

 • Lista de mărfuri cu preț,

 • Desene tehnice (desene gata de construcție/ desene de licitație),

 • Programul de lucru,

 • Specificații tehnice.

Planificarea proiectului de renovare

 • Stabilirea elementelor de structură, care neapărat necesită consolidare

 • Descrierea și trasarea pe desen tehnic a posibilelor soluții -1-3 alternative diferite ca și cost și durabilitate.

 • Descrierea necesarului de lucrări de remediere și înlocuire a componentelor de instalații – electrică, sanitare, ventilație, etc.  

 • Întocmirea listelor detaliate de materiale necesare pentru fiecare tip de lucrări – structurală, instalații  structurale.

Rapoartele finale de proiectare privind toate documentele și criteriile menționate mai sus trebuie să fie aprobate de DVV International Moldova.

Următoarele livrabile servesc drept dovadă a prestării serviciilor:

Produse livrabile / Tip de raport

Conținut

Format / Limba

Termen limită

Raportul final de proiectare

Setul complet de documente menționate mai sus

1 exemplar pe hârtie și 1 exemplar în format electronic*,

Dosar în limba română sau engleză

 25-09-2022

*Copiile în format electronic trebuie să fie livrate în format original (Word, Excel etc.) și, în plus, în versiune pdf.

Rapoartele finale sunt transmise fără întârziere în cazul unor incidente sau circumstanțe importante care pot apărea.

1.Perioada de timp și locația

Perioada aproximativă de implementare pentru toate lucrările de proiectare, inclusiv verificarea și autorizarea, este de 2 săptămâni de la data semnării contractului.

Din cauza perioadei extrem de scurte de proiectare, se va asigura un schimb zilnic de informații, verbal prin telefon, întâlniri sau digital, prin e-mail, cu DVV International Moldova.

2.Profilul organizației

Licitația este deschisă companiilor private, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor profesionale sau consorțiilor, cu sediul în Republica Moldova, înregistrate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În cazul unui consorțiu, în oferta tehnică trebuie inclus un acord de cooperare.

Inginerul/Arhitectul trebuie să dispună de personal managerial, tehnic și de supervizare adecvat pentru a-i permite să îndeplinească obiectivele stabilite.

 

Ofertantul trebuie să asigure un expert de bază (de referință), inginer civil sau arhitect, care coordonează produsele livrabile și este responsabil pentru calitatea și comunicarea cu DVV International Moldova. Expertul de referință desemnat trebuie să fie disponibil pe durata realizării proiectului.

 

Cerințe privind ofertele tehnice și financiare 

Dosarul de participare trebuie să fie întocmit în limba engleză sau română, fiind compus din oferta financiară, care trebuie expediată la adresa de e-mail badiur@dvv-international.md într-un document separat.

Ofertanții își pot modifica sau retrage propunerea înainte de data limită de depunere a ofertelor, notificând în scris, prin e-mail, DVV International Moldova și indicând clar în subiectul e-mailului intenția de a-și retrage sau modifica propunerea. Propunerile nu pot fi modificate după termenul limită.

Ofertele alternative din partea aceluiași ofertant nu vor fi luate în considerare decât în cazul unei autorizări explicite din partea solicitantului acestui apel de ofertă.

Dacă sunteți interesat de această ofertă, vă rugăm să contactați DVV International Moldova: Tel. (+ 373) 795 11 683); Email: badiur@dvv-international.md, persoana de contact Aliona Badiur, pentru a stabili o vizită la locația ce urmează a fi renovată.

 

Oferta financiară 

Candidații trebuie să pregătească bugetul detaliat prezentat în lei moldovenești (MDL).

 

Achitarea plăților 

Plățile vor fi efectuate în funcție de livrabilele prezentate și aprobate, care vor indica activitățile desfășurate și zilele de implicare.

Автор: На правах рекламы