Новости компаний
№ 32 (1438) 09 Сент. 2022 Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor financiare

Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”

Sediul entității contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului):mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78

Numărul de telefon, e-mail şi persoana de contact: (0 22) 253 131, achizitii@moldelectrica.md, LUNCARI Inga, secretarul Grupului de lucru,

Obiectul achiziţiei: Achiziţia serviciilor financiare, procedura nr. 184/08-22 din 30.08.2022

 

Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate:

Nr.

Tipul serviciilor

Cerinţe

Perioada

Altă informaţie

 1

Deservirea contului curent

 Conform caietului de sarcini

 

 

 2

Operațiuni de încasări şi plăţi în MDL

 Conform caietului de sarcini

 

 

 3

Operaţiuni de încasări şi plăţi în valută

 Conform caietului de sarcini

 

 

 4

 Operaţiuni cu numerar

 Conform caietului de sarcini

 

 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 30.09.2022, orele 16:00. Ofertele prezentate cu întârziere se vor returna fără a fi deschise.

Data/ora desfășurării concursului:

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul companiei la data de 04.10.2022 orele 15.00. Operatorii pot participa la deschiderea ofertelor cu informarea în prealabil şi prezentarea împuternicirilor de rigoare.

Iniţierea procedurii de evaluarea ofertelor: la sediul companie la data de 06.10.2022 orele 10:00.

Informațiile detailate cu privire la obiectul achiziţiei, specificațiile tehnice, cerințele privind propunerea tehnică, cerințele privind propunerea financiară, criteriile de atribuire a ofertei câștigătoare, modul de evaluare a ofertelor, precum şi altă informație utilă pentru întocmirea ofertelor se conțin în Caietul de sarcini care este plasat pe pagina web oficială a ÎS „Moldelectrica”: www.moldelectrica.md şi poate fi vizualizat şi descărcat accesând link-ul: https://moldelectrica.md/files/docs/tenders/443_Caiet%20de%20sarcini%20servicii%20financiare.pdf   

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): Toate criteriile de evaluare şi cerințele faţă de oferte se conțin în Caietul de sarcini (găsiţi link-ul mai sus)

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: Contractul de prestare a serviciilor financiare va fi semnat pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit în condițiile prevăzute de Regulamentul aprobat prin HG nr. 387 din 28.05.2014. Condițiile detailate de prestare a serviciilor financiare se conțin în Caietul de sarcini (găsiţi link-ul mai sus)

Valuta şi modul de achitare: În lei MDL, achitare prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice din data deschiderii ofertelor.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

2) extrasul din Registrul de stat;

3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

4) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii.

5) informații aferente serviciilor financiare (descriere succintă, condiții, preț)

6) informația privind indicatorii prudențiali și valoarea acestora, precum și normativul-limită stabilit de legislație a indicatorilor respectivi. Informația specificată va reflecta evoluția în dinamică a indicatorilor prudențiali, perioadele de referință fiind finele a 2 perioade de gestiune precedente și luna anterioară celei de prezentare a ofertei;

7) informația privind acoperirea teritorială, sucursalele teritoriale.

 

Alte informaţii: Ofertele vor fi prezentate în limba română. Fiecare operator economic va depune doar o singură ofertă de preţ. Prezenta invitație este publicată în revista economică săptămânală „Logos Press”.

Автор: На правах рекламы