Новости компаний
№ 6 (1412) 18 Фев. 2022 IuteCredit признана «Эмитентом года» по версии журнала Bond Magazine

В 2021 году IuteCredit Europe эмитировала облигации на сумму 75 миллионов евро и была признана «Эмитентом года» по версии журнала Bond Magazine - издания об инвестиционных возможностях для немецкоговорящей Европы, зарекомендовавшего себя в качестве профессионального справочника для эмитентов облигаций и инвесторов.

 

На выбор Bond Magazine повлияло несколько факторов, которые отличили облигации IuteCredit:

  • эмиссия облигаций в двух расчетных системах (Euroclear/Clearstream и Nasdaq CSD);
  • публичная оферта в четырех странах;
  • отличные результаты на вторичном рынке, свидетельствующие о том, что выпуск прошел на «должном уровне»;
  • структура облигаций защищающая интересы инвесторов;
  • более 3000 розничных инвесторов.

Мы очень гордимся этим признанием и еще раз выражаем благодарность членам нашей команды и партнерам за их усилия”, — заявил CEO IuteCredit Europe, Тармо Силд.

 


О IUTECREDIT:

IuteCredit, основанная в 2008 году, является ведущей европейской компанией в области личных финансов. Группа специализируется на потребительском кредитовании через свои 100% дочерние компании, используя собственный и заемный капитал. В настоящее время IuteCredit обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии и Болгарии, а также в Боснии и Герцеговине.

Кредитные продукты IuteCredit представляют собой необеспеченные потребительские кредиты со сроком погашения от 1 до 48 месяцев и кредиты под залог автомобиля со сроком погашения до 72 месяцев.

Задача IuteCredit состоит в том, чтобы создать исключительный опыт в области личных финансов, превзойдя ожидания клиентов.

www.iutecredit.com

 

 

 

Compania IuteCredit Europe a fost desemnată „Emitentul anului” de către revista Bond

Compania IuteCredit Europe a emis, în anul 2021, obligațiuni în valoare de 75 de milioane de euro și a fost desemnată „Emitentul anului” de către revista Bond, o publicație de referință pentru emitenții de obligațiuni și investitorii de pe piață, care oferă informații despre oportunitățile de investiții pentru Europa vorbitoare de limbă germană.

 

IuteCredit Europe a fost premiată din mai multe motive, printre care:

  • a reușit să emită obligațiuni în două sisteme de decontare (Euroclear/Clearstream și Nasdaq CSD);
  • oferta publică s-a desfășurat în patru țări;
  • performanța remarcabilă pe piața secundară drept dovadă că emiterea a fost „sănătoasă”;
  • structura obligațiunilor (pachetul de garanții, clauzele financiare etc.) ce protejează interesele investitorilor;
  • peste 3 000 de investitori.

Suntem mândri că ni s-a oferit această distincție și apreciem încă o dată efortul depus de către membrii echipei și partenerii noștri pentru atingerea unor rezultate remarcabile”, a declarat CEO IuteCredit Europe, Tarmo Sild.

 


DESPRE IUTECREDIT:

IuteCredit – înființată în 2008 – este una dintre cele mai importante companii europene, fiind specializată în finanțarea persoanelor fizice. Grupul oferă credite de consum prin intermediul filialelor sale. În prezent, IuteCredit deservește clienți din Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria, precum și din Bosnia și Herțegovina.

Produsele IuteCredit sunt credite de consum negarantate, cu scadențe între o lună și 48 de luni, și credite garantate cu gaj auto, cu scadențe de până la 72 de luni.

Compania operează propria rețea de bancomate, care sunt utilizate prin intermediul aplicației mobile MyIute. Misiunea IuteCredit este de a crea o experiență extraordinară în domeniul creditelor de consum, depășind așteptările clienților.

www.iutecredit.com

 

Автор: По материалам пресс-релиза