Банки и финансы
№ 45 (1403) 10 Дек. 2021 Конкурс на должности топ-менеджеров

“Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

объявляет конкурс на должности топ-менеджеров.

Сфера деятельности: обеспечение стратегического, финансового и операционного руководства Банком, тесная координация и работа с Правлением Банка и высшим руководством, а также подотчетность Совету Банка и Акционерам.

Основные обязанности:

 • Разработка, информирование и реализация видения, миссии, ценностей и основных направлений развития Банка.
 • Разработка и реализация стратегического плана, определяющего направление бизнеса и Банка.
 • Оценка успешности Банка в достижении поставленных задач.
 • Управление финансовым планированием банка и руководство реализации общей исполнительной стратегии.
 • Надзор за управлением рисками, внутренним контролем и корпоративным управлением.
 • Руководство и оценка персонала банка, принимает активное участие в его профессиональном развитии.

Необходимые навыки:

 • Сильные лидерские качества.
 • Сильные аналитические навыки.
 • Стратегическое мышление.
 • Профессиональная деловая проницательность.
 • Отличные навыки решения проблем.
 • Превосходная способность руководить и управлять командой.
 • Способность добиваться эффективных результатов.
 • Превосходные навыки общения на всех уровнях.

Требуемая квалификация:

 • Высшее образование в области экономических наук, права или смежных науках.
 • Минимум 5 лет опыта работы в финансовой сфере, 3 из которых - в должности ключевого менеджера или заместителя ключевого менеджера базового банковского подразделения, или аналогичные должности в финансовых компаниях.
 • И/или минимум 3 года опыта обучения финансовым наукам в международных организациях, банках развития или международных финансовых учреждениях

 

О нас: https://www.fincombank.com

Срок подачи: 31/12/2021

Для участия в конкурсе вам необходимо отправить свое CV на электронный адрес hr@fincombank.com.


 

“Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

anunță concurs pentru suplinirea pozițiilor de Top Manageri în cadrul executivului Băncii.

Scopul funcțiilor este - asigurarea managementului strategic, financiar, operațional a Băncii, coordonarea și cooperarea cu Comitetul de conducere al Băncii, cu echipa de seniori- Manageri și raportarea către Consiliul Băncii și acționari.

Responsabilități principale

 • Elaborarea, aducerea la cunoștința și implementarea Viziunii, Misiunii, Valorilor și Direcția generală a Băncii.
 • Elaborarea și implementarea planul strategic, care ghidează direcția business-ului și a organizației.
 • Estimarea succesul organizației în atingerea scopurilor.
 • Participarea la evenimentele din sectorul bancar și/sau în asociațiile, care fortifică aptitudinile de leadership, reputația organizației și potențialul organizației pentru realizări de succes.
 • Gestionarea; planificarea financiară în cadrul Băncii și contribuirea nemijlocită la strategia generală de execuție
 • Supravegherea Managementul Riscurilor, Controlul intern și Guvernanța corporativă.
 • Asigurarea gestiunii personalului din subordine, dezvoltarea profesională continuă și performanța activității acestuia.

 Aptitudini necesare

 • Capacitate puternică de conducător, lider.
 • Aptitudini analitice foarte bune.
 • Gândire strategică.
 • Înțelegere și perspicacitate profesională a business-ului.
 •  Aptitudini remarcabile de soluționare a problemelor.
 • Aptitudini excelente de a conduce și a gestiona echipa.
 • Capacitatea de a conduce continuu spre rezultate eficiente.
 • Comunicare eficientă la toate nivelele.

Calificarea necesară

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice/drept/business.
 • experiență de cel puțin 5 ani în domeniul activităţilor financiare, dintre care 3 ani în calitate de manager-cheie sau adjunctul acestuia a unui Departament de importanță majoră din cadrul Băncii, sau în funcții similare în companii financiare.
 • și/sau studii de cel puţin 3 ani în domeniul ştiinţelor financiare, realizate în cadrul organizaţiilor internaţionale, băncilor de dezvoltare multilaterală sau instituțiilor financiare internaționale.

 

Pentru informații despre istoricul și activitatea Băncii :https://fincombank.com/

Termen limită: 31/12/2021

Pentru participarea la concurs urmează să depuneți CV-ul pe adresa electronică hr@fincombank.com


 

“Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

is looking for the highest-ranking executive managers for our Bank.

Scope of the jobs: providing strategic, financial and operational leadership for the Bank and closely coordinate and work with the Bank Management board, senior leadership team and report to Bank Supervisory board and Shareholders.

Main tasks and responsibilities:

 • Create, communicate, and implement the organization's vision, mission and values and overall direction of the institutional development
 • Formulate and implement the strategic plan that guides the direction of the business and the organization.
 • Evaluate the success of the organization in reaching its goals
 • Manage the financial planning of the bank and help to direct its overall executive strategy.
 • Oversee the Risk management, internal control and corporate governance.
 • Lead, guide, direct and evaluate the work of the staff in direct subordination.

Required skills:

 • Strong leadership skills.
 • Strong analytic skills.
 • Strategic mindset.
 • Professional business acumen.
 • Outstanding problem-solving skills.
 • Excellent ability to lead and manage the team
 • Continually drive effective results.
 • Excellent communication skills at all levels.

Required qualifications:

 • Bachelor’s degree in Business, Law, Economics, or related science.
 • At list 5 years of experience in financial area, 3 years of 5 in holding the key managerial or executive manager positions of a major Bank unit, or holding the similar positions within financial companies.
 • And/or at list 3 years of experience in financial sciences within International organizations, development banks or international financial institutions.

About us: https://www.fincombank.com

Dead line: 31/12/2021

For participate in the contest, you must submit your CV to the email address hr@fincombank.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: На правах рекламы