Точка зрения
№ 6 (1364) 19 Фев. 2021 Domnul Leonid Manea a implinit 71 ani

 

Domnul Manea Leonid s-a născut în anul 1950 în or. Soroca. A absolvit în anul 1967 şcoala Nr.1 din or.Soroca şi în anul 1973 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică din or. Chişinău, specialitatea – medic epidimiolog. Paralel a absolvit facultatea de profesii publice, este posesor al diplomelor de lector public şi antrenor public.

 

Şi-a început activitatea profesională în calitate de profesor a disciplinelor medicale la Colegiul Naţional de medicină din Chişinău, fiind ales şi lider ai mişcării de tineret.

Din anii 1974-1977 a activat în organele de tineret a mun.Chişinău, şef de secţie, al doilea şi prim secretar al Comitetului Raional al Comsomolului raionului Lenin al mun.Chişinău.

Din 1977-1979 a fost numit medic-şef adjunct al Staţiei sanitaro-epidemiologice din mun.Chişinău.

Din 1979-1982 a activat în Comitetul Orăşenesc de Partid a mun.Chişinău.

În 1982 a fost ales vice-preşedintele a Executivului raional Lenin de Deputaţi ai Poporului.

În 1985 a fost numit Preşedinte al Consiliului Republican al staţiunilor balneo-climaterice a Sindicatelor din Republica Moldova cu subordonare Unional-Republicană.

În anul 2000 a fost ales Preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova “Solidaritate”

Iar în anul 2007 – Preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor din RM, reunificate.

Din anul 2017 - este Preşedinte a comisiei protecţie socială şi ocrotire a familiei şi copilului pe lingă Preşedintele RM, pe bază obştească.

Pe parcursul acivităţii dl.Leonid Manea a dat dovadă de professionalism înalt, devotament şi rezultate remarcabile în domeniile dirijate de el.

A fost evidenţiat pentru aportul personal în dezvoltarea mun.Chişinău fiind decorat cu “Insigna de Onoare”, este posesor al multiplelor diplome ale Guvernului RM, ale Sindicatelor Unionale şi Insigna de Onoare a Sindicatelor din RM. Este om emerit al Sistemului balneo-climateric din Uniunea Sovietică. Este posesor al medaliei Ministerului de Interne “Meritul Crucii”.

Sub conducerea dlui au fost deschise 12 magazine sociale inclusiv pentru veterani de război, 25 terenuri sportive, pentru odihnă a copiilor, cafenele “Avionul” şi “La Neptun” din parcul Valea Trandafirilor, 14 magazine pe lingă interprinderele industriale.

În toate competiţiile Naţionale, ramurale dirijate de dl.Manea erau apreciate la cel mai înalt nivel.

Succesele deosebite au fost obtinute şi pe tărîmul balneo-climateric. Sub conducerea personală au fost acumulate 30 milioane ruble cota-parte şi construite din temelie staţiunea “Nufarul Alb” din Cahul, Sanatoriul “Orizont” şi “Speranţa” din Sergheevka, pansionate, ospătării şi cafenele de 1500 locuri in or.Koblevo.

Pentru prima data în ţară , în sistemul balneo-sanatorial a fost realizat la 100% programul ”o casă pentru toţi”, fiind construite 12 blocuri locative, a cîte 60-100 apartamente în bloc, 2 camine, 4 grădiniţe - banii fiind readresaţi din bugetul unional.

La iniţiativa dl Manea Leonid în sistemul balneo-climateric sau recuperat 150 de mii de cetăţeni şi familii cu copii din zonele afectate ce catastrofa din Cernobîl şi circa 20 de mii de copii din Armenia după cutremurul devastator da la Spitac.

Un rol deosebit îi aparţine d-lui Leonid Manea în păstrarea şi revitalizarea pîna în prezent a staţiunilor balneoclimaterice în care s-au tratat şi s-au odihnit sute de mii de cetăţeni şi salariaţi, invalizi şi pensionari, veterani de război şi mame cu copii .

Este autorul cărţii – “Профсоюзные здравницы Молдовы”.

Ca Lider Sindical naţional a promovat permanent dialogul social constructiv, bazat pe realităţile economice, sociale, politice din Republica Moldova, fiind partener credibil pentru Guvern şi Patronate.

A aparat cu lux de amanunt drepturile salariaţilor, memrilor de sindicat, pentru o viaţă şi un salariu decent.

Pe parcursul anilor 2000-2009 a fost vice-preşedinte a Comisiei Naţionale pentru consultări şi negocieri colective “Guvern-Sindicate-Patronate”, vice-preşedinte al Consiliului Naţional economic pe lîngă Prim-Ministru a RM, membru a colegiului Ministerului Finanţelor, membru al Casei Naţionale de sigurări sociale.

La moment îşi aduce aportul concret în cadrul Consiliului Societăţii Civile, în cadrul comisiei protecţie socială, ocrotirea familiei şi a copilului, pe lingă Preşedintele Republicii Moldova.

Domnul Leonid Manea este căsătorit, are doi feciori, 4 nepoţi,

Pentru activitatea rodnică a fost decorat :

În anul 1995 – medalia “Meritul Civic”,

În anul 2000 – medalia “Om Emerit”,

În anul 2005 – “Ordinul de Onoare”.

În anul 2020 – ”Ordinul Republicii”.

Автор: Соб.инф.