Банки и финансы
№ 23 (1333) 19 Июня 2020 Răspunsul BNS la petiția publică cu privire la chestionarul statistic Nr.3-comerţ «Сomerţul cu amănuntul»

Biroul Național de Statistică (BNS) a examinat petiția publică cu privire la dificultățile întâmpinate de agenții economici la întocmirea chestionarului statistic «Nr.3-comerţ» «Сomerţul cu amănuntul», publicată în ediţia nr. 19 a revistei săptămânale de analiză economică «Logos Press» din 22 mai 2020 și informează petiționarii următoarele.

 

Datele aferente chestionarului nominalizat, pentru anul 2019, au fost colectate, generalizate și diseminate utilizatorilor în conformitate cu Programul de Lucrări Statistice pentru anul 2020 aprobat prin HG Nr. 676 din 27.12.2019. Aceste date constituie un suport considerabil în luarea deciziilor și elaborarea politicilor sectoriale de către principalii utilizatori (Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor ș.a.).

Totodată, comunicăm că, în cadrul unor ședințe organizate cu reprezentanții mediului de afaceri privind micșorarea presiunii raportării statistice au fost examinate și dificultățile legate de întocmirea chestionarului statistic anual «Nr.3-comerț», în special pentru întreprinderile micro și mici care nu duc evidența separată detaliat pe grupuri de mărfuri. Astfel, întru simplificarea completării chestionarului anual «Nr.3-comerț» pentru anul 2019 au fost excluse din cercetare întreprinderile care au mai puțin de 500 mii lei vînzări anual și de asemenea a fost exclusă coloana «pentru anul precedent». În acest context numărul de întreprinderi, care au prezentat chestionarul pentru anul 2019, a constituit 4455 entități (pentru comparație în 2018 au prezentat 10811 entități).

Totodată, BNS va examina posibilitatea de simplificare a completării chestionarului nominalizat și pentru anul de raportare 2020 și în acest context propunerile și comentariile mediului de afaceri sunt binevenite la email-ul oficial al BNS moldstat@statistica.gov.md.

În final menționăm, că BNS nu a aplicat niciodată sancțiuni pentru neprezentarea sau prezentarea cu erori a chestionarului statistic «Nr.3-comerț&raqu

Весь текст публикации доступен подписчикам «ЛП»