Банки и финансы
№ 16 (1326) 01 Мая 2020 Moldova Agroingbank. Баланс за 2019 год

SITUAȚIILE financiare consolidate sintetizate întocmite în baza SITUAȚIILor financiare consolidate auditate

Pentru EXERCIȚIUl fINANCIAR încheiat la 31 Decembrie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: По материалам пресс-релиза